Reflexologie

Het lichaam is energetisch een geheel. Door invloeden van buiten af of door emotionele patronen zetten we bepaalde delen van het lichaam vast waardoor de energie in bepaalde gebieden niet goed meer stroomt. Bij aanraking kunnen deze zones gevoelig dan wel pijnlijk zijn. Als bij aanraking van een zone men met behulp van ademhaling en ontspanning de zone weer kan doorstromen komt de geblokkeerde energie vrij. Tijdens een behandeling worden meerdere zones verspreid over het lichaam behandeld.