Lama Karma

Mental coaching en individuele consulten

Voor maandag-, dinsdag- en woensdagochtend is het mogelijk een afspraak te maken voor een consult. Dit kan telefonisch of mondeling. Hierbij een korte toelichting.

De doelstelling van mijn praktijk is te werken, waar te nemen naar diepere wegen, de blokkades of obstakels in ieder individu, waardoor ons bewustzijn wordt belemmerd.

Door inzichten openingen te maken, daardoor bevrijding of vernieuwing van onze wegen ervaren. Dan in onszelf de oorzaak te vinden van de gezondheid, situatie of probleem. Ook verwijzingen naar een bewuster pad van veranderingen van werk-studie-wonen of wat dan ook.

Dit kan dan individueel evenals samen met anderen samenhangende vragen betreffen in allerlei vormen. Zou het niet passen, verwijs ik u graag door.

Karma Eusel Ling

Na twintig jaar van leringen van mijn Lama en met de toestemming om les te geven vanuit de Boeddhistische leer, zo de dharmapraktijk in de tempel Karma Eusel Ling voort te zetten. Dit als een mogelijkheid van doorgroeien naar eigen blauwdruk of herkenning van onszelf in de Boeddha natuur. Een weg van bevrijding volgen door verschillende vormen van meditaties zoals Vipassyana (inzichtmeditatie) en Samatha (stiltemeditatie).

Telefoon / contact: 0413340320 – 0643530780

Zie website en programma Karma Eusel Ling.